کشتار نویسندگان در ایران محمود ستایش

ISBN:

Published:

138 pages


Description

کشتار نویسندگان در ایران  by  محمود ستایش

کشتار نویسندگان در ایران by محمود ستایش
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 138 pages | ISBN: | 7.58 Mb

وصف کشته شدن میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل, میرزاده عشقی(مدیر روزنامه قرن بیستم), فرخی یزدی(مدیر روزنامه طوفان), محمد مسعود(مدیر روزنامه مرد امروز), کریمپور شیرازی(مدیر روزنامه شورش), حسین فاطمی(مدیر روزنامه باختر امروز), محمد مختاری(نویسنده) وMoreوصف کشته شدن میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل, میرزاده عشقی(مدیر روزنامه قرن بیستم), فرخی یزدی(مدیر روزنامه طوفان), محمد مسعود(مدیر روزنامه مرد امروز), کریم‌پور شیرازی(مدیر روزنامه شورش), حسین فاطمی(مدیر روزنامه باختر امروز), محمد مختاری(نویسنده) و محمدجعفر پوینده(نویسنده) - البته دو مورد آخر تنها به اختصار و اشاره.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "کشتار نویسندگان در ایران":


freeandflawed.bookwille1000.club

©2009-2015 | DMCA | Contact us